ett personligt val
Om Oss - Torsbacka Bygg AB
Petra Birgersson

Ring 044 750 00

Om Oss

Torsbacka Bygg utgör en del av Torsbacka Gård. Lantbruket har gått i arv i flera generationer, men idag är all åkermark utarrenderad. Byggnation i egen regi har utförts på Torsbacka alltsedan gården förvärvades 1967.

Bygg

 

Torsbacka Bygg

Torsbacka Bygg utgör en del av Torsbacka Gård. Lantbruket har gått i arv i flera generationer, men idag är all åkermark utarrenderad. Byggnation i egen regi har utförts på Torsbacka alltsedan gården förvärvades 1967. På våren 2009 samlades all byggverksamhet i ett eget bolag, Torsbacka Bygg AB, med villaägare som främsta målgrupp.

Snickeri - Torsbacka Bygg AB

Under de inledande åren har mycket investerats i byggverksamheten för att bygga upp en stark och kompetent organisation med goda administrativa rutiner. Allt som ett led för att säkerställa en hög kvalité i de byggtjänster som vi förmedlar. Idag står vi väl rustade för att öka försäljningsvolymen av byggtjänster.

Lite om hur vi arbetar

Torsbacka Byggs tjänster vänder sig i första hand till villor och radhus. Vår ambition är att vara en lyhörd och god diskussionspartner för denna målgrupp. Vi vill kunna ge dig förslag på lösningar vad gäller funktion, design, materialval och en utformning som stämmer överens med dina önskemål. Det är här Petra kommer in i bilden och blir din diskussionspartner och bollplank.

El, VVS, plåtarbeten, markarbeten, snickare, murare

En god och nära relation med våra samarbetspartners är avgörande, inte bara för kvalitén i utförda tjänster, utan också för att byggkostnaderna ska hållas på budgeterad nivå. Att samordna så att de olika yrkeskategorierna kommer in vid rätt tidpunkt i bygget är också nödvändigt. Det gäller dels för att slippa förseningar i byggtidplanen, dels för att undvika stilleståndskostnader.

Många av våra viktigaste samarbetspartners har vi på olika sätt känt och haft kontakt med sedan flera decennier tillbaks i tiden, t.ex. Wallgårds Happy Homes, Rörtjänst i Fjälkinge, Önne Trä & Byggvaror med flera. Men i takt med att behoven växer så inleder vi också nya samarbeten. Elpoolen är ett sådant mycket lyckat exempel. Av konkurrensskäl tar vi dock med viss regelbundenhet in offerter även från nya aktörer. Ibland resulterar detta i att man fortsätter samarbetet och fördjupar kontakten.

Vi har idag två byggarbetsledare som bägge ansvarar för sin egen arbetskraft, Darius och Saulius. Bägge har etablerade företag i Sverige. Darius har arbetat på den svenska marknaden i snart 15 års tid och Saulius i 10 år.

Större ombyggnationer och renoveringar

När det gäller lite större byggnationer eller att anlägga hel trägård, då bör man ägna lite mer kraft på själva byggprojektets utformning. Inledningsvis lyssnar Petra av era egna funderingar och hur ni tänker och hur ni föreställer er att slutresultatet ska bli. Petra sammanfattar sedan er beskrivning av byggprojektet.

Därefter kommer Petra förhoppningsvis tillbaks till er med lite konstruktiv feedback och eventuellt alternativa förslag på lösningar eller utformning. Sedan får era slutliga önskemål ställas upp och jämföras med tillgänglig budget. Denna process är viktig för att slutligen uppnå nöjda kunder där levererade tjänster stämmer väl överens med dina förväntningar. Ni har säkert redan funderat och diskuterat ert byggprojekt under en längre tid. Vårt viktigaste råd är också att det är viktigt att låta denna process ta lite tid.

Ovanstående arbete blir ju aldrig aktuellt om ni redan har en färdig byggbeskrivning som beskriver hur byggnationen ska utföras. Då finns oftast även material och dimensioner angivna, vilket U-värde som t.ex. väggar och tak ska ha, vilken kvalité ska det vara på fönstren etc. Det är väldigt stor skillnad i byggkostnad mellan enklast möjliga utförande och det som uppfyller dagens normer. I slutändan är det du som kund som bestämmer och avgör.

 


Malmö - Lund - Staffanstorp - Hörby - Höör - Tollarp - Kristianstad - Bromölla - Sölvesborg - Karlshamn - Yngsjö - Åhus - Knislinge - Broby - Osby