ett personligt val
Våra Kunder - Torsbacka Bygg AB
Petra Birgersson

Ring 044 750 00

Våra Kunder

...är nöjda kunder. Med många års erfarenhet av kundservice och ett genuint intresse för att möta kunders behov tar vi oss an nya och återkommande kunder med stort engagemang.

Bygg

 

Villaägare är våra viktigaste kunder

Mot denna målgrupp har vi specialiserat oss på att utföra ett antal tjänster i egen regi där vår ambition är att vara väldigt kostnadseffektiva och leverera tjänster med hög kvalité. Under rubriken byggtjänster till vänster ser du våra nuvarande huvudområden av byggtjänster. Vad gäller VVS, Elinstallationer och Plåtarbeten har vi knutit till oss mycket kunniga samarbetspartners med lång erfarenhet inom sina respektive områden.

Kvalificerade målningsarbeten och tapetsering överlåter vi med varm hand till kunniga målarmästare. Då våtrumsarbeten och kakling ingår i vårt uppdrag anlitar vi företag och hantverkare som har detta som sin huvudsakliga specialité.

För både din och vår trygghet tackar vi endast ja till uppdrag där vi vet att vi kommer att utföra ett fullgott arbete. Ett arbete som vi kan känna oss stolta över att fullborda och att vi kan göra det till en prisvärd tjänst för dig som konsument.

För varje genomfört uppdrag ökar vi vår kunskap om vad som är viktigt för dig som konsument. I takt med att vi stärker vår kompetens kommer vi sakta men säkert att utöka vårt tjänsteutbud till dig som villaägare.

Vår ambition när vi inleder en affärsrelation med dig som villaägare, det är att du ska bli vår nästa goda referens för nya uppdrag. Men också att det ska kännas naturligt för dig att anlita oss igen när du vill ha nya byggtjänster utförda på din fastighet.

Reklamationer. Ibland blir det ändå fel, tyvärr!

Trots alla goda föresatser så kan det ändå bli fel ibland. Det är i den stunden det är viktigt för dig att vi finns till hands och tar dina reklamationer på allvar, för det gör vi. Petra kommer då hem till dig och lyssnar och ser på det som ni anser vara skadat eller fel. Den kartläggningen gör vi oavsett om felet beror på oss eller någon annan. Är det vårt fel så försöker vi åtgärda det på bästa sätt. Fel kan även uppstå i material eller tillbehör som vi installerat, t.ex. ett fönster eller en dörr som inte fungerar tillfredställande efter en tids användning. Då hjälper vi till med reklamationen och ser till att, t.ex. det nya fönstret, kommer på plats igen.

Det händer också när vi kommer ut till kunder att vi konstaterar att felet eller skadan inte beror på Torsbacka Bygg. Får vi ändå fram information under vår kartläggning av skadan som kan hjälpa er att reklamera på ett tydligt sätt, då lotsar vi er vidare med vårt stöd. Rent allmänt kan sägas att det oftast är väldigt svårt att få någon att ta på sig ansvaret för eventuella fel eller skador.


Malmö - Lund - Staffanstorp - Hörby - Höör - Tollarp - Kristianstad - Bromölla - Sölvesborg - Karlshamn - Yngsjö - Åhus - Knislinge - Broby - Osby