ett personligt val
Bygg

 

Putsade fasader – Både Vacker yta & Klimatskydd

Det har blivit allt populärare att välja att ha en puts på husets fasad. Oavsett om huset har en trästomme, lättbetong-, betong eller en murverks-stomme så kan man få ett putsat hus. Det finns ett näst intill obegränsat antal kulörer att välja bland. Därtill kan man välja bland en mängd olika putsstrukturer / ytskikt. De skapas genom att man använder olika appliceringssätt samt olika kornstorlek i putsbruket. Det är ytskiktet som ska ge fasaden det mönster och utseende som man önskar. Några exempel ses på bilderna nedan. De finare putsytorna används vanligen på husets fasad medan de grövre oftast används på hussockeln.

Torsbacka Bygg erbjuder ett urval av dessa putsstrukturer. Före arbetets påbörjande utför vi alltid arbetsprov på en mindre yta så att ni kan bilda er en uppfattning om hur slutresultatet kommer att bli.

Putsade Fasader 1 Putsade Fasader 2 Putsade Fasader 3 Putsade Fasader 4 Putsade Fasader 5

Putsskikt - en puts är inte bara en puts!

Vanligen skiljer man på tunnputs och tjockputs. Tunnputsen har en tjocklek på 2-8 mm och tjockputsen normalt 12-20 mm. Putsen i sin tur kan sedan byggas upp av 1 till fyra lager. 1-skikts puts består av en ytputs eller ytskikt. 4-skikts puts i sin tur består av en grundning, utstockning / grovputs, ett filtningsbruk och sist ett ytskikt (målarfärg). Det vi vill säga med detta är att det finns många olika sätt att putsa ett hus på. Variationen mellan hur mycket material som går åt, kvalité på putsbruken samt erforderlig arbetstid för att utföra jobbet är mycket stort. Så priset kan variera avsevärt från puts till puts.

Renovering av putsade fasader.

Det som idag oftast menas med renovering av en putsfasad kan vara allt från tvättning av fasaden, målning, renovering av sprickor till att lägga på en helt nyyt puts.

Fasadsystem med tilläggsisolering

Ännu större renoveringar med puts är att montera kompletta fasadsystem med tilläggsisolering. Hus som drabbats av fukt i ytterväggarna kan även kräva ett helt nytt ventilerat fasadsystem som ett led i fuktsaneringen. Ovanstående är för övrigt även tillämpligt för murverksväggar och tegelfasader.

De vanligaste skadorna på puts (och murverk);


Malmö - Lund - Staffanstorp - Hörby - Höör - Tollarp - Kristianstad - Bromölla - Sölvesborg - Karlshamn - Yngsjö - Åhus - Knislinge - Broby - Osby