ett personligt val
Bygg

 

Ny, fräsch kulör på ditt tegelhus

Det är inte svårt att förändra färgen på din tegelfasad och därmed radikalt förändra helhetsintryckt av ditt hus. Många har inte ens tänkt tanken att det kan vara möjligt och dessutom på ett ganska enkelt sätt. Fasadens färgnyans tillsammans med färgsättning av dörrar, fönster och - tak - är ju husets ansikte utåt. Det första som en ny besökare ser när de kommer hem till dig.

Metoden vi erbjuder är en genomfärgad tunnputs som bränner fast i teglet. Det ger en väldigt stark och väderbeständig yta. En förutsättning är dock att huset och tegelfasaden måste ha en sedan tidigare obehandlad yta. Putssystemet med tunnputs på tegelfasader har använts i över 40 år i Finland. Resultaten och erfarenheterna därifrån är mycket goda med lång livslängd på putsen. Tack vare att putsen är genomfärgad vid appliceringen uppnår man också en mycket god färgbeständighet, ofta mer än 10 år. Det underhåll som därefter krävs är att måla om fasaden på samma sätt som en vanlig putsad fasad.

Fasaden - Husets ansikte utåt

Husets fasad är ansiktet ut mot omgivning och besökare. Man kan påverka husets utseende både genom val av färg och kulör, men också genom att välja olika strukturer på puts- och tegelfasader.

Huset blir som nytt, och oftast med en helt annan karaktär

Måla eller putsa tegelväggen?

Att måla med färg direkt på en tegelvägg rekommenderas sällan av din färghandlare. För att resultatet ska bli bra och hållbart måste först alla skador och sprickor i tegelfogarna repareras före målning. Det är också otroligt viktigt att inte applicera en färg som hindrar tegelväggens naturliga fuktvandring. En alltför tät färg eller en färg som inte stämmer överens med teglets fysikaliska sammansättnig kan ge betydande skador på murverket.

Ett alternativt sätt till att måla är att lägga på en tunnputs på tegelfasaden. I stället för en ganska tunn målad yta, några tiondels millimeter tjock, erhålls en ca 2 mm tjock puts på fasaden. Den arbetas in mycket väl i fasaden och när den bränner förenas putsen med teglet. I det första arbetsmomentet med själva putsen repareras alla sprickor som finns i tegelfogarna och samtidigt läggs det första lagret puts på plats.

Wallgårds Färg & Tapet

Prata gärna med personalen på Wallgårds Färg & Tapet. Det finns fler än 300 kulörer att välja bland; Se Färgkartan

Färgkartan

Resultat och fördelar med tunnputsen. Man får;

Så här går vi tillväga;

  1. Vi besiktigar fasaden för skador, påväxter, missfärgningar samt föroreningar. Vi har en mycket rutinerad och erfaren besiktningsman till vår hjälp. (Se menyfliken)
  2. Fasaden rengörs noggrant före putsning och eventuella skador lagas.
  3. Putsen påförs i två lager och arbetas in väl i fasaden.
  4. Putsen efterbehandlas tills den bränt färdigt.
  5. Plåtarbeten såsom fönsterbleck mm ses över före putsning. De är mycket viktiga för husets totala väder- och klimatskydd.
  6. Hela arbetet följer ett strikt kontrollschema utarbetat av Beckers Sverige / Tikkurila Fasad

De vanligaste skadorna på puts och murverk;

Utöver detta ska man också veta att kvalitén på både mur- och fasadtegel samt puts skiljer sig mycket åt. En tunnputs kan i sig självt inte råda bot undermålig kvalité i tegel eller puts. Det gäller verkligen att ha en mycket kunnig besiktningsman, yrkesman innan man ger sig på och målar eller putsar en fasad.


Malmö - Lund - Staffanstorp - Hörby - Höör - Tollarp - Kristianstad - Bromölla - Sölvesborg - Karlshamn - Yngsjö - Åhus - Knislinge - Broby - Osby